diumenge, 16 de novembre de 2008

Errors al Pla Especial

L’any 2003, diverses entitats i associacions:
-Delegació a Menorca de la Fed. Hípica de les Illes Balears
-Associació de Criadors i propietaris de cavalls de raça Menorquina
-Escoltes de Menorca
-Penya Ciclista de Ciutadella
-Coordinadora per a la defensa des Camí de Cavalls,
vam presentar al·legacions a la redacció del Pla Especial.

En data de 25 de març de 2003, registre de sortida nº: 5616 del CIMe, van ser estimades parcialment diverses al·legacions que reproduïm:
-A l’article 3.2, s’haurà de de modificar el nombre mínim de bicicletes o cavalls perquè es considerin grups, passant de 5 a 8 components.
-A l’article 30 s’especificarà que els grups d’usuaris pertanyents a entitats sense ànim de lucre només hauran d’informar de la utilització del camí al Consell Insular o ens gestor en qui aquest delegui.

Aquestes al·legacions no han quedat recollides al Pla Especial del Camí de Cavalls i són totalment vigents i legals, com ens han reconegut des el Consell Insular de Menorca, al qual, hem sol·licitat faci les passes oportunes per a la correcció legal del text.

Per tant, i el més important, és que realment el text ha de dir el següent:

Article 30: La utilització del camí per grups d’usuaris que superin els nombres establerts en aquestes normes (25 persones, 8 cavalls o 8 bicicletes) hauran de sotmetre’s a una autorització expressa atorgada pel Consell Insular (…) excepte les entitats sense ànim de lucre que només hauran d'informar de la utilització del Camí al Consell Insular o ens gestor en qui aquest delegui.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Quin procediment han de seguir o com ho han de sol.licitar,les entitats sense ànim de lucre per aconsegir l'autorització per emprar el CCA amb més usuaris dels permesos?

CAMÍ DE CAVALLS ha dit...

Les entitats sense ànim de lucre, NOMÉS han de NOTIFICAR al Consell Insular de Menorca (CIMe) que realitzan una excursió amb "tants d'usuaris".
Simplement és registrar una instància al CIMe avisant de la data de l'activitat i nombre d'usuaris.

Anònim ha dit...

Al consell m'han dit que encara no ho tenen aclarit, no saben prou com fer-ho. Que quan ho tenguin fet, ho faran públic.

CAMÍ DE CAVALLS ha dit...

És estrany ja que per la darrera excursió, de dia 16 de novembre de 2008, la coordinadora ho vam notificar al CIMe així com ja hem explicat i ja havíem reclamat.
I ho continuarem fent així, ja que són al·legacions per les quals vam lluitar i vam fer molta feina, i ens van aprovar.

Anònim ha dit...

Açò és lo que vaig dir, i me varen dir que per aquesta l'excursió no feia falta demanar ni donar autorització, perque segons el Pla Especial del Camí de Cavalls, aquell tros de camí anant a peu i en temporada d'hivern no té llimitació de nombre d'usuaris. Paraules del Director Insular d'Ordenació del territori amb el seu Conseller al costat.

CAMÍ DE CAVALLS ha dit...

No sabem a quina excursió o tram de l'illa et refereixes. És cert però, que el Pla Especial dona peu a confusions i per una banda xerra de grups màxims de 25 persones (article 8), de grups de 20 (article 14)i de "no-grups" al mateix article 14, i per una altre banda xerra de fragilitat baixa i senderistes sense especificar màxims, pel que sembla que no hi ha límits quan és fragilitat baixa
i a l'hivern.
De totes maneres per altres fragilitats, insistim, que si són entitats sense ànim de lucre que superin els màxims establerts NO FA FALTA DEMANAR PERMÍS, només s'ha d'avisar (notificar)al CIMe,de l'excursió.
Haurem d'esperar també, que el CIMe clarifiqui un poc les contradiccions que es donen sobre nombre d'usuaris.
Per una altre banda, comentar-vos que ahir dimecres 16-12-08 va sortit publicat al BOIB Nº176 les correccions que havíem reclamat.