diumenge, 16 de novembre del 2008

16/11/2008 Excursió d'Addaia a Favàritx


El pas obert a s’Hort des Lleó. Un dia històric.
530 persones, 2 cavalls i 8 bicicletes a l’excursió d’avui de 9,310 kms


Finalment, el canvi de traçat aprovat a s’Hort des Lleó, ha estat condicionat pel CIMe a través de TRAGSA i ja s’ha pogut emprar.
Un poc abans d’arribar a les cases de s’Hort des Lleó, el nou traçat es desvia a l’esquerra per un caminet fins a arribar a un portell que dóna accés a una baixada cap a la mar, amb unes vistes espectaculars, seguint per dues tanques (des d’on es veu perfectament la casa de s’Hort des Lleó) que se sembren fins a arribar una altra vegada al traçat original del Camí de Cavalls.

Ja a la sortida de s’Hort des Lleó, al famós portell que, des de fa prop de 20 anys, el propietari va fer desaparèixer convertint-lo amb una nova paret, s’ha condicionat un nou portell amb barrera provisional, a un costat, perquè pugui passar tothom, així com reclamava la Coordinadora.

Hem seguit el camí passant per ses Salines, amb unes vistes molt polides d’aigua i vegetació, i molt de fang que ens ha fet passar diversos trams en fila índia a causa de la gran quantitat d’aigua que hi havia.

Després, passant pel lloc d’Addaia i abans d’arribar a la mitgera amb Mongofre Nou, hem passat per un petit pont de llenya que salva un petit torrent una mica desbordat d’aigua, i que ha dissenyat TRAGSA a instàncies del CIMe.

Seguint el traçat del Camí de Cavalls, hem passat pel camí vell d’anar a Mongofre fins a arribar a un petit canvi de traçat dins Mongofre, que rodeja una punta de diverses tanques.

Tot seguit, hem passat dos torrents més fins a arribar a la mitgera de Mongofre Nou amb Mongofre Vell.

Després, hem caminat fins a arribar a Cala en Caldes, a on s’havia de desparedar un portell, que no ha fet falta perquè el CIMe ja el tenia obert i amb una barrera provisional.

Ja pujant Cala en Caldes, hem arribat a la sortida del lloc de Capifort, devora la carretera de Favàritx.

Els excursionistes hem seguit a peu per la carretera de Favàritx uns 400 m. (aquí coincideix amb el Camí de Cavalls un tram) fins al pre-accés de la bateria de Favàritx, on els autocars ens esperaven.

Aquest aparcament de 10 autocars al pre-accés de la bateria de Favàritx ha estat possible gràcies al permís concedit per la Subdelegació de Defensa a Palma de Mallorca, per a aquest dia en concret.

La Coordinadora celebra amb gran èxit el pas per s’Hort de Lleó (després de tanta d’anys tancat) i el desenvolupament d’aquesta excursió, amb el comportament cívic i respectuós –com sempre- dels excursionistes, que només volem disfrutar del medi ambient.
Avui, a més, amb un dia fantàstic després de tant de ploure.

Errors al Pla Especial

L’any 2003, diverses entitats i associacions:
-Delegació a Menorca de la Fed. Hípica de les Illes Balears
-Associació de Criadors i propietaris de cavalls de raça Menorquina
-Escoltes de Menorca
-Penya Ciclista de Ciutadella
-Coordinadora per a la defensa des Camí de Cavalls,
vam presentar al·legacions a la redacció del Pla Especial.

En data de 25 de març de 2003, registre de sortida nº: 5616 del CIMe, van ser estimades parcialment diverses al·legacions que reproduïm:
-A l’article 3.2, s’haurà de de modificar el nombre mínim de bicicletes o cavalls perquè es considerin grups, passant de 5 a 8 components.
-A l’article 30 s’especificarà que els grups d’usuaris pertanyents a entitats sense ànim de lucre només hauran d’informar de la utilització del camí al Consell Insular o ens gestor en qui aquest delegui.

Aquestes al·legacions no han quedat recollides al Pla Especial del Camí de Cavalls i són totalment vigents i legals, com ens han reconegut des el Consell Insular de Menorca, al qual, hem sol·licitat faci les passes oportunes per a la correcció legal del text.

Per tant, i el més important, és que realment el text ha de dir el següent:

Article 30: La utilització del camí per grups d’usuaris que superin els nombres establerts en aquestes normes (25 persones, 8 cavalls o 8 bicicletes) hauran de sotmetre’s a una autorització expressa atorgada pel Consell Insular (…) excepte les entitats sense ànim de lucre que només hauran d'informar de la utilització del Camí al Consell Insular o ens gestor en qui aquest delegui.

QUI SOM

La Coordinadora per a la defensa del Camí de Cavalls es constitueix l’any 1996, amb el suport de més de 90 associacions, per donar resposta a la demanda social de salvaguardar l’herència dels nostres avantpassats.

A partir dels anys noranta, és quan podríem dir que apareixen els primers conflictes seriosos per seguir emprant lliurement el CCA. Alguns particulars afectats pel traçat tradicional del camí, tanquen algunes barreres, pareden qualque portell i posen obstacles als habituals excursionistes i usuaris per passar pel camí. I tot açò, a més, amb el consentiment o desenteniment de les administracions de dretes que no fan res per garantir l’ús públic i lliure de l’immemorial CCA.

La coordinadora ha duit a terme intenses campanyes de sensibilització, manifestacions, xerrades, festivals, exposicions i més de 50 excursions (amb una mitjana de 400 participants) per reivindicar el dret del poble a seguir emprant l’antic Camí de Cavalls.

A l'excursió més coneguda i participativa, més de 700 persones a peu i vint cavalls vam recórrer -durant un dia- 18 kms defensant l'ús públic del camí. Sens dubte un èxit social i molt característic del sentiment dels menorquins amb l'antic camí.

S’ha aconseguit: la Llei (any 2000), la delimitació (any 2002), el pla especial (any 2003) i l’expropiació de pas (any 2008).

Actualment s'estan netejant alguns trams que s'havien anant tapant i fitant tot el seu recorregut.

Des de aquí, volem agraïr a tots els qui amb el seu esforç, han contribuit a salvaguardar la titularitat pública d'aquest camí.

Passejant...


diumenge, 2 de novembre del 2008

Pròxima excursió d'Addaia a Favàritx


DARRERA HORA: Els cavalls podran venir a l'excursió. Tot i que, hi ha alguns portells paredats s'obriran expressament. Millor si teniu un remolc a s'altre banda. També hi haurà l'opció de fer només una part del recorregut a cavall.

La pròxima excursió serà dia 16 de novembre d’Addaia a Favàritx. El motiu de fer que acabi a Favàritx, un altre cop, és per motius tècnics pel poc aparcament existent i així va millor perquè els autocars ens venguin a recollir a Favàritx i ens duguin a Addaia.

També dir que aquest tram està pràcticament tot senyalitzat, però hi manquen uns detalls.

A s’Hort des Lleó, lloc emblemàtic i origen (8 i 15 de juny de 1997 primers enfrontaments seriosos) del primer interdicte civil contra membres de la Coordinadora, s’ha arribat a un acord amb el propietari, CIMe i Coordinadora per desviar un petit tram.
Simplement, consisteix a passar per la banda de darrere, per una tanca devora la mar, en tost de passar per davant les cases del senyor.

La coordinadora no comprèn aquesta proposta i no la troba lògica (ens sembla que causa més problemes a la propietat en passar-los per una tanca que se sembra, que té animals (dos dels arguments que tots els propietaris defensaven per evitar tenir el Camí de Cavalls a ca seva), i que, des de la casa (la porxada del pati de darrere concretament) veuran tots els excursionistes com passen.

Tot i així, i per evitar ja més conflictes, la coordinadora va donar el vist i plau a aquesta proposta de canvi de traçat. Però, aquest nou pas té dues parets seques sense portell i, a més, una d’elles amb un petit torrent ben devora que encara dificulta més el pas. Aquests impediments han de quedar solucionats abans de l’excursió ja que si no l’excursió passarà per davant les cases i no per darrere com han proposat.

A més a més, la coordinadora exigeix que el portell que la propietat de s’Hort des Llleó va fer desaparèixer, ja fa anys, convertint-la amb una nova paret seca, quedi restituït com abans facilitant el pas del excursionistes.

R E C O R D A U :
La trobada serà a les 10h al supermercat d’Addaia i anirem caminant fins a Favàritx.
Allà ens esperaran els autobusos, a les 13,30h, que ens tornaran a Addaia, on tindrem els cotxes.
Cal dur 3,5 € per a l’autobús de tornada.

Us hi esperam a tots!!
A s’Hort des Lleó hi faltes tu!!

L'ORIGEN DEL CAMÍ DE CAVALLS

FOTO:
Travessant es Canal des Pou.
Tres Alqueries - Ciutadella de Menorca

ANTIGUITAT:
La documentació escrita més antiga trobada sobre el Camí de Cavalls, és del segle XVII on es confirma que el Camí de Cavalls ja l'empraven els seus avantpassats!!

Aquí podeu veure un petit recull de l'origen i documents existents sobre el Camí de Cavalls:

1331- Diversos autors situen l’origen del Camí de Cavalls cap a l’any 1331, relacionat amb la institució de les cavalleries per Jaume II de Mallorca, el 1300, obligant a mantenir un cavall armat per a la defensa i custodia de l’illa, i que: “va originar l’apertura d’un camí de circumvalació de Menorca que de bon principì no tenia altra indicació que els portells oberts en les pareds dels llocs pel lliure pas dels cavallers encarregats de vigilar la costa”

1373 i 1385- Al llibre Vermell, Pere IV rei d’Aragó, “...los caminos generales permanezcan abiertos, por los cuales las gentes puedan pasar é ir a los lugares, a los cuales tengan camino y hayan acostumbrado atravesar para disfrutar de las playas y pescar... bajo pena de quinientos florines de oro a cada uno que haga lo contrario”.

1683- Llibre del Reial Patrimoni, Causas de Naufragios de 1681 a 1686, el testimoni de l’alferes Bernat Arguimbau:
“lo que sé es que les possessions maritimas estan obligades en donar el Camí de Cavallers condret com se acostuma en la vorera del mar” i que “les possessions maritimas donen el Camí dels Cavallers a la vorera del mar conforme es consetud y he sentit dir á mos antepassats...”

ENTRE ELS SEGLES XVII al XIX-
Es construeixen al llarg de la costa menorquines talaies i torres de defensa costaneres, per la vigilància i la defensa de l’illa de les incursions pirates o militars contràries.
Aquestes torres doncs són posteriors a l’inici del Camí de Cavalls, encara que moltes es van construir a prop del camí per aprofitar d'arribar-hi amb facilitat.

1736- Durant la primera dominació anglesa, el governador Richard Kane considerà el Camí de Cavalls com un “Camí Reial” i ordenà de mantenir-lo net i transitable com sempre s’havia fet.

1758- (en plena dominació francesa 1756-1763) Baix el Govern del Comte de Lannion, es realitza “l’afirmat i eixamplament del camí de circumvalació o de Cavalls amb el fi de servir les bateries i atalayes de la costa...”
Carta als jurats de l’illa:
“Havent ja acabat de fer acomodar en la forma deguda el Camí de Cavalls, qui volta tota l’illa... Essent esta util, y necessari esper que V. Mag. Faran son dever...” (Arxiu Històric Municipal de Ciutadella).

1780- Primer planell trobat que conté el Camí de Cavalls, realitzat pel cartògraf Louis Stoki d’Arc de la Rochette.

1782- El Comte de Cifuentes, capità general de Menorca, “por cuanto conviene al Real Servicio que los caminos llamados de Cavallos esten abiertos y del todo libres y compuestos... de poderse libremente transitar por los mismos lugares por donde dichos caminos han siempre pasado con las marcas correspondientes y acostumbrado antiguamente...”

1972- La Delegació d’Hisenda: “en el inventario de Bienes del Estado aparece la Torre conocida por “Rambla”... para hacer constar registralmente el acceso mediante el antiguo camino de circunvalación, que unia a todas las Torres de Menorca, el cual se conoce con el nombre de “Camí de Cavalls”.
Igualment, al registre de la propietat, figuren les altres torres de defensa costaneres.

Nota final: Als diferents arxius municipals i històrics de Menorca, existeixen moltíssims de documents, tants civils com militars, sobre el Camí de Cavalls i el seu ús públic. La majoria són a partir del segle XVIII i per açò alguns autors, mancats d’altres documents, deien que els anglesos o francesos van fer el Camí de Cavalls, quan aquests només realitzaren una reconstrucció i rehabilitació del vell camí. Com també ho argumentà en Francesc Hernàndez Sanz.
Però com s’ha vist més amunt al segle XVII, concretament el 1683, l’alferes Bernat diu que el Camí de Cavalls ja l’empraven els seus avantpassats, i fins tot, en Richard Kane el 1736, diu que el vol transitable com sempre s’havia fet.
Unes referències molt importants, les quals donen peu i ens poden fer arribar fàcilment a la hipòtesis de Rafael Oleo i Quadrado, l’Arxiduc Lluís Salvador d’Austria, Francesc Martí i Camps i Josep Mascaró Pasarius, que situen l’origen del Camí de Cavalls cap a l’any 1331.
I, encara que faltin documents que certifiquin aquesta data, queda ben clar que el Camí de Cavalls no és del segle XVIII i que és molt anterior a les dominacions franceses i ingleses. Al segle XVII es confirma que ja s'emprava antigament...

diumenge, 19 d’octubre del 2008

19/octubre/2008 Excursió des Grau a Favàritx

350 persones i dos cavalls (un d’ells menat pel senador Artur Bagur) han participat a l’excursió d’avui des Grau a Favàritx, que també ha comptat amb la participació del Conseller d’Ordenació del Territori Sr. Joan Marquès.

La sortida ha començat a l’entrada del parc natural de s’albufera des Grau, travessant el nucli de l’albufera, fins arribar a la platja des Grau.

Un cop allà, s’ha seguit el camí en direcció cap a Cala Tamarells i la Torre de Rambla.

Aquesta torre de defensa costanera del segle XVIII, posterior a l’inici del Camí de Cavalls del segle XIV, figura al registre de la Propietat que és de l’Estat (delegació d’Hisenda) i que per accederir-hi s’hi va pel Camí de Cavalls.

L’excursió ha continuat per Cala Rambles (Sa Torreta), Cala en Cavaller, Cala Morella i s’Arenal de Morella abans d’arribar a Favàritx.

Cal recordar també, que a Capifort el propietari va posar un interdicte que va derivar amb mesures cautelars per no passar i, per tant, aquesta excursió no s’havia pogut fer sencera. Només s’havia pogut fer una part: des Grau fins a Morella l’any 1998, i des Grau a sa Torreta l’any 2003.

Per açò, avui celebram aquesta excursió com un gran èxit que esperàvem des de fa molta estona.

Coordinadora per a sa defensa des Camí de Cavalls