dissabte, 31 de gener de 2009

Itinerari Natural d'Interès Nacional

Aquests dies, el Consell Insular de Menorca ha signat un conveni de col·laboració amb el “Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino” per tal de contribuir en les despeses d’acondicionament del Camí de Cavalls.
Ara el Camí de Cavalls figura al catàleg de camins de l’Estat, la Xerxa d’Itineraris Naturals d’Interès Nacional.
No s’ha especificat cap partida pressupostària, però pel que sembla es cercaran doblers per tal de dur-ho a terme.
Realment pot ésser una bona notícia, ja que a part de la neteja d’alguns trams, cal senyalitzar i marcar el seu recorregut correctament. Sobretot els canvis de traçat que s’han aprovat.
També cal doblers per posar barreres d’ullastre a tots els portells que actualment estan paredats, com hi havia abans de tancar-los.
Al final després de 20 anys de lluita social i reivindicacions de pas públic, aconseguirem el Camí de Cavalls obert i amb dret de pas per a tothom.
Açò implica que el camí s’estigui promocionant i que figuri a moltes guies. A algú no li agradarà molt la idea, ara vindrà molta gent a visitar el Camí de Cavalls. Però val més açò que tenir-lo tancat, almanco ja no tindrem impediments per passar-hi.