dissabte, 14 de febrer de 2009

NOUS PORTELLS AMB "BARRERES DE COP"


Aquests dies s'han obert dos portells i col·locat dues barreres d'ullastre noves.
Un a Ses Salines de Fornells, devora la barrera ample que està tancada amb cadenat, per poder passar tranquil·lament i l'altre a Son Saura del nord, devora la depuradora de Son Parc que l'havien fet desaparèixer fa molts d'anys.
Són els primers portells que s'han arrenjat dels molts que hi falten.
Ara sembla que serà més fàcil amb els

6 MILIONS D'EUROS

“El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino realizará la construcción del Camino Natural de Camí de Cavalls, que recorre todos los términos municipales de costa de la isla de Menorca, con un presupuesto total de seis millones de euros.
Las intervenciones iniciales urgentes están destinadas a la adecuación de la señalización, apertura de fincas y eliminación de barreras, con un presupuesto estimado de 935.000 euros.
Una vez terminadas estas intervenciones, se acometerán las obras del Camí propiamente dicho…”
Ho podeu veure aquí (Sortit per premsa també aquests dies)

la coordinadora entén que, des de Madrid, han confós la difusió i la tasca que han de dur a terme amb aquest projecte, ja que no s’ha de construir cap camí de cavalls. La paraula “construir” dóna peu a confusions (sembla que han d’obrir un camí amb maquinària) quan el Camí de Cavalls ja existeix i simplement s’ha de rehabilitar, condicionar, obrir portells que estan paredats i col·locar-hi barreres d’ullastre, fer-hi una bona senyalització amb fites i cartells, així com unes bones guies i plànols de difusió amb la normativa d’ús del camí, entre d’altres...
Tots aquests temes es van tractar a la darrera reunió mantinguda amb el President i el Conseller d’Ordenació del Territori del CIMe i des de la Coordinadora es va demanar que fins que no estigués aclarit tot açò, que és prioritari, no es plantegessin fer altres possibles accions que volen fer als voltants del camí. És molt de doblers pressupostat però cal fer les coses amb ordre i eficàcia.